پنجشنبه 03 خرداد 1403

اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال

به وب سـایت شـخصی و پـایگاه اطلاع رسانی فـرخ عـبدالـه زاده خــوش آمدید.


سامانه پیامکی :

10006762485846

موضوعات
■ اخبار :
□ مقام معظم رهبری
□ ریاست جمهوری
□ قوه قضاییه
□ مجلس شورای اسلامی
□ وزارت کشــــور
□ اســتانداری
□ فـرمانداری
□ بخشداری
□ شـهرداری
□ شورای شهر
□ میراث فرهنگی
□ آموزش و پرورش
□ تبریز
□ ورزقان
□ خاروانـــا
□ سـیه کلان
□ ورزقــان نــیـوز
□ سایر شهرستانها
□ مهمترین خـبرهای روز
□ اخبار امام جمعه محترم
□ جدیدترین خبرهای دولت
□ جدیدترین خبرهای استان
□ جدیدترین خبرهای ورزقان
□ جدیدترین خبرهای کلیبر
□ جدیدترین خبرهای اهر
□ اخبار مس سونگون
□ اخبار روستاها
□ بـسیج
■ اخبار اختصاصی انتخابات :
□ مجلس شورای اسلامی تبریز
□ شورای اسلامی شهر تبریز
□ مجلس شورای اسلامی ورزقان
■ معرفی شخصیت ها :
□ مقام ریاست جمهوری
□ مجلس شواری اسلامی
□ شورای اسلامی شهر و روستا
□ چهره های شناخته شده
■ معرفی مناطق جغرافیایی :
□ کشور عزیزمان ایران
□ استان آذربایجان شرقی
□ شهرستان های آذربایجان شرقی
□ روستاهای شهرستان ورزقان
■ گالری عکس :
□ طبیعت آذربایجان
□ روستای سيه کلان
■ یادداشت ها
□ عبداله زاده
■ مناسبت ها :
□ تبریـــک
□ تسلیت
مطالب اختصاصی


بر اساس این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ریزی برای ایجاد و تقویت شبکه های تامین، فرآوری، ذخیره سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی موضوع قانون تمرکز را به عمل آورده و شرایط و زمینه های لازم را برای ورود کارآمد بخش غیر دولتی در جهت تنظیم بازار فراهم آورد.

با تصویب دولت، شرایط ورود بخش خصوصی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی با برنامه ریزی و ایجاد و تقویت شبکه های تامین، فرآوری، ذخیره سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی فراهم می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده (5) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی-مصوب 1391- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد.
بر اساس بندهای (الف) و (ب)ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی در مورد محصولات و کالاهای اساسی زراعی ، باغی ، گیاهان دارویی، محصولات دامی و طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی بلافصل موضوع قانون تمرکز عهده دار وظایفی از جمله تدوین راهبردها، سایت ها، دستور العمل ها و ضوابط مربوط به تجرات محصولات و کالاها و صنایع تبدیلی بلافصل با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار داخلی، مطالعه ، بررسی وانجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قیمت کالاها و محصولات، سیاست گذاری امور واردات و صادرات کالاها و محصولات، انتخاب ابزار تعرفه ای ، مقدار تعرفه ، تعیین سهمیه مقداری و زمان ورود برای کالاهای کشاورزی و فرآورده های غذایی، سیاستگذاری و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی دارای مزیت نسبی خواهد بود.

همچنین دولت وظایف دیگری از جمله صدور مجوزهای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی موضوع قانون تمرکز و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در آنها، برنامه ریزی و اقدام در جهت بهبود زنجیره های تامین ، ذخیره سازی و توزیع کالاها و محصولات، ساماندهی ، حمایت و نظارت بر توسعه و فعالیت انجمن ها و تشکل های صنعتی صنایع تبدیلی را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است.

حمایت از تولید و ساماندهی تجارت و قیمت گذاری 
بر اساس مصوبه دولت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور حمایت از تولید و ساماندهی تجارت ، قیمت گذاری و اعمال نظارت وتنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز، برنامه ریزی و اقدامات لازم را با اولویت استفاده از ظرفیت و توان بخش غیر دولتی به ویژه نظام صنفی کشاورزی به عمل آورد.
همچنین دولت، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده است برنامه ریزی بلندمدت، سالیانه و مقطعی (حسب مقتضیات زمانی ) برای ایجاد و تقویت شبکه های تامین، فرآوری، ذخیره سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی موضوع قانون تمرکز را به عمل آورده و شرایط و زمینه های لازم را برای ورود کارآمد بخش غیر دولتی در جهت تنظیم بازار فراهم آورد.

ایجاد تسهیلات بانکی برای بخش خصوصی
بر این اساس، به منظور ترغیب بخش غیر دولتی، وزارت جهادکشاورزی باید با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ، تسهیلات بانکی مورد نیاز اعم از یارانه ای و غیر یارانه ای و وجوه اداره شده را پیش بینی و برای لحاظ در لوایح بودجه سنواتی در زمان تنظیم لوایح به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه کند.

تفویض وظایف صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات زراعی و باغی به وزارت جهاد کشاورزی

بر این اساس، وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شرکت های دولتی (به استثنای شرکت بازرگانی دولتی ایران) که مرتبط با بندهای (الف) و (ب) ماده (1) قانون تمرکز است به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دو وزارتخانه یاد شده مکلفند در چارچوب قوانین مربوط از جمله بندهای (الف) و (ب) ماده (1) قانون تمرکز است به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دو وزارتخانه یاد شده مکلفند در چارچوب قوانین مربوط از جمله بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و تبصره های (1) و (3) آن ترتیبات و تصمیمات لازم را اتخاذ کند تا اقدام قانونی با استفاده از ظرفیت شرکت های فوق توسط وزارت جهاد کشاورزی برای انجام وظایف موضوع قانون تمرکز و این آیین نامه به عمل آید و در صورت لزوم پیشنهادهای لازم برای سیر مراحل قانونی به هیئت وزیران ارایه کند.
همچنین، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است برای برنامه ریزی و حمایت سامانه های اطلاعات غیردولتی مرتبط با تولید، فرآوری و تجارت محصولات کشاروزی موضوع قانون تمرکز حسب ضوابط و مقررات اقدام کرده و به منظور اطلاع رسانی ، ساماندهی و ایجاد فرصت های برابر و دسترسی مناسب به اطلاعات ، ترتیبی اتخاذ کند تا اطلاعات موردنیاز طریق درگاه (پورتال) مناسب مدیریت و منتشر شود.

تایید پیشنهاد تعرفه ها و شرایط واردات و صادرات محصولات کشاورزی
بر اساس این مصوبه، دولت وظیفه تایید پیشنهاد تعرفه ها و شرایط واردات و صادرات محصولات و کالاهای موضوع قانون تمرکز به کمیسیون موضوع ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارایه مصوبات کمیسیون مذکور به هیئت وزیران را نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است.
همچنین، به منظور انجام وظایف مصرح در بندهای (الف) و (ب) ماده (1) قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از ظرفیت های موجود و انتقال یافته از وزارت صنعت، معدن و تجارت امور موضوع بند های یاد شده را در قالب ساختارها و تشکیلات مناسب بارعایت قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ساماندهی کند.

ارائه برنامه سالانه افزایش 10 درصدی تولید محصولات کشاورزی به دولت و تشویق بخش خصوصی
بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای ماده (3) قانون تمرکز به منظور تحقق افزایش سالانه ده در صدی تولید محصولات مصرح در بند (الف) ماده (1) قانون مذکور، برنامه آن وزارت را در زمینه تولید و واردات مشتمل بر الزامات و اعتبارات مورد نیاز به هیئت وزیران ارائه کند و برنامه ریزی و اقدام را برای تشویق ورود سرمایه های بخش غیر دولتی و بهره برداری از صندوق توسعه ملی و صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در مورد طرح های بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی به عمل آورد.
همچنین دولت، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده است اعتبارات مورد نیاز اجرای تکالیف مندرج در قانون تمرکز و این آیین نامه را برای پیش بینی در لوایح بودجه های سنواتی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد دهد.
بر اساس این مصوبه، منابع و ردیف های اعتباری و متفرقه مربوط به این آیین نامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و موافقتنامه های مربوط بر این اساس تنظیم می شود.
این مصوبه در تاریخ 6/12/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهوربرای اجرا ابلاغ شده است.

بندهای(الف) و (ب) ماده(1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

ماده1ـ کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:

الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.

ب ـ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی:

1ـ عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد

2ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد

3ـ عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد

4ـ روغن‌کشی

5 ـ فرآورده‌های لبنی

6 ـ تولید دانه‌های آسیاب‌شده

7ـ تولید نشاسته

8 ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات

9ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسؤولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد.

10ـ تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات

11ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی)

ماده(3) قانون تمرکز

ماده3ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (1) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (10%) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.


ارسال نظر برای این مطلب
توجه :
* خواهشمند است در به کار بردن نام اشخاص اصل ادب و احترام را رعایت فرمایید.
* لطفا دیدگاه های خود را مرتبط با موضوع مطالب درج نمایید.
* نمایش نظرات به معنی تایید یا رد آنها نمیباشد.
* مسئولیت نظرات ارسالی بر عهده کاربران عزیز میباشد.

کد امنیتی رفرش

- پیوست فایل (عکس ،صدا ،فیلم ،اسناد ، مدارک و ... )

* ابتدا فایل های مورد نظر را آپلود ،سپس لينک مستقيم آنها را کپی نموده و در نظر ارسالی درج نمایید .

احادیث و کلام نورانی اهل بیت علیهم السلام
آرشيو
اشتغالزایی

ارس فورج - گروه صنعتی ارس فرمان تبریز

QR Contact

QR Code -Abdolahzadeh.irافراد آنلاین : 12
تعداد نظـرات :
بازدید کـل : 5,260,212

تمامی حقوق این سایت مرتبط به فرخ عبداله زاده بوده و کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد.
توجه : کاربر گرامی فعالیت شما در این سایت ثبت شده و قابل پیگیری می باشد.
Copyright © 2019

3.230.154.90 : آي پي شما
: مرورگر
: سيستم عامل