چهارشنبه 09 خرداد 1403

اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال

به وب سـایت شـخصی و پـایگاه اطلاع رسانی فـرخ عـبدالـه زاده خــوش آمدید.


سامانه پیامکی :

10006762485846

موضوعات
■ اخبار :
□ مقام معظم رهبری
□ ریاست جمهوری
□ قوه قضاییه
□ مجلس شورای اسلامی
□ وزارت کشــــور
□ اســتانداری
□ فـرمانداری
□ بخشداری
□ شـهرداری
□ شورای شهر
□ میراث فرهنگی
□ آموزش و پرورش
□ تبریز
□ ورزقان
□ خاروانـــا
□ سـیه کلان
□ ورزقــان نــیـوز
□ سایر شهرستانها
□ مهمترین خـبرهای روز
□ اخبار امام جمعه محترم
□ جدیدترین خبرهای دولت
□ جدیدترین خبرهای استان
□ جدیدترین خبرهای ورزقان
□ جدیدترین خبرهای کلیبر
□ جدیدترین خبرهای اهر
□ اخبار مس سونگون
□ اخبار روستاها
□ بـسیج
■ اخبار اختصاصی انتخابات :
□ مجلس شورای اسلامی تبریز
□ شورای اسلامی شهر تبریز
□ مجلس شورای اسلامی ورزقان
■ معرفی شخصیت ها :
□ مقام ریاست جمهوری
□ مجلس شواری اسلامی
□ شورای اسلامی شهر و روستا
□ چهره های شناخته شده
■ معرفی مناطق جغرافیایی :
□ کشور عزیزمان ایران
□ استان آذربایجان شرقی
□ شهرستان های آذربایجان شرقی
□ روستاهای شهرستان ورزقان
■ گالری عکس :
□ طبیعت آذربایجان
□ روستای سيه کلان
■ یادداشت ها
□ عبداله زاده
■ مناسبت ها :
□ تبریـــک
□ تسلیت
مطالب اختصاصی


روستای سیه کلان

تبریز,شورای تبریز,فرخ عبداله زاده,سیه کلان,ورزقان,عبداله زاده سیه کلان,انتخابات,انتخابات شورای شهر,انتخابات شورای شهر تبریز,مدیر نمونه,نماینده,شهرستان ورزقان,روستای سیه کلان,شهرستان ورزقان,شهرک ارم,منطقه چهار,مرد اخلاق,انتخاب از ورزقان آنلاین(دیروز-امروز-فردا),پورتال وزارت آموزش و پرورش,سازمان میراث فرهنگی استان,پورتال وزارت کشور,استانداری آذربایجان شرقی ,پورتال شهرداری تبریز,پایگاه دفتر مقام معظم اخبار,استانداری,شهرداری,وزارت کشور,میراث فرهنگی,آموزش پرورش,تبریز,گالری عکس,بازدید,معرفی,عبداله زاده ,رهبری ما منتخب هم از ما,انتخابات نماینده تبریز,شهرداری بیوگرافی فرخ عبداله زاده ,مهندس عبداله زاده ,عبداله زاده ,بیوگرافی عبداله زاده ,عبداله زاده فرخ ,عبداله زاده سیه کلان ,Abdolahzadeh ,Abdolahzadeh Farrokh ,تبریز,شورای اسلامی تبریز,انتخابات شورای اسلامیعبداله زاده سیه کلان ,Abdolahzadeh ,Abdolahzadeh Farrokh ,عبدالله زاده ,ufnhgi chni,tvo,tvo ufnhgi chni,ufnhgi chni tvo,sdi ;ghk,jfvdc,,vcrhk,hdvhk,Hbvfhd[hk avrd,hkjohfhj,vqh,siahklan,siah kalan,عبدالله زاده فرخ ,فرخ عبدالله زاده ,عبدا.. زاده,شورای شهر تبریز,شورای تبریز,فرخ عبداله زاده,سیه کلان,ورزقان,عبداله زاده سیه کلان,انتخابات,انتخابات شورای شهر,انتخابات شورای شهر تبریز,مدیر نمونه,نماینده,شهرستان ورزقان,روستای سیه کلان,شهرستان ورزقان,شهرک ارم,منطقه چهار,مرد اخلاق,انتخاب از ورزقان آنلاین(دیروز-امروز-فردا),پورتال وزارت آموزش و پرورش,سازمان میراث فرهنگی استان,پورتال وزارت کشور,استانداری آذربایجان شرقی ,پورتال شهرداری تبریز,پایگاه دفتر مقام معظم اخبار,استانداری,شهرداری,وزارت کشور,میراث فرهنگی,آموزش پرورش,تبریز,گالری عکس,بازدید,معرفی,عبداله زاده ,رهبری ما منتخب هم از ما,انتخابات نماینده تبریز,شهرداری بیوگرافی فرخ عبداله زاده ,مهندس عبداله زاده ,عبداله زاده ,بیوگرافی عبداله زاده ,عبداله زاده فرخ ,عبداله زاده سیه کلان ,Abdolahzadeh ,Abdolahzadeh Farrokh ,تبریز,شورای اسلامی تبریز,انتخابات شورای اسلامیعبداله زاده سیه کلان ,Abdolahzadeh ,Abdolahzadeh Farrokh ,عبدالله زاده ,ufnhgi chni,tvo,tvo ufnhgi chni,ufnhgi chni tvo,sdi ;ghk,jfvdc,,vcrhk,hdvhk,Hbvfhd[hk avrd,hkjohfhj,vqh,siahklan,siah kalan,عبدالله زاده فرخ ,فرخ عبدالله زاده ,عبدا.. زاده ,شورای شهر تبریز,شورای تبریز,فرخ عبداله زاده,سیه کلان,ورزقان,عبداله زاده سیه کلان,انتخابات,انتخابات شورای شهر,انتخابات شورای شهر تبریز,مدیر نمونه,نماینده,شهرستان ورزقان,روستای سیه کلان,شهرستان ورزقان,شهرک ارم,منطقه چهار,مرد اخلاق,انتخاب از ورزقان آنلاین(دیروز-امروز-فردا),پورتال وزارت آموزش و پرورش,سازمان میراث فرهنگی استان,پورتال وزارت کشور,استانداری آذربایجان شرقی ,پورتال شهرداری تبریز,پایگاه دفتر مقام معظم اخبار,استانداری,شهرداری,وزارت کشور,میراث فرهنگی,آموزش پرورش,تبریز,گالری عکس,بازدید,معرفی,عبداله زاده ,رهبری ما منتخب هم از ما,انتخابات نماینده تبریز,شهرداری بیوگرافی فرخ عبداله زاده ,مهندس عبداله زاده ,عبداله زاده ,بیوگرافی عبداله زاده ,عبداله زاده فرخ ,عبداله زاده سیه کلان ,Abdolahzadeh ,Abdolahzadeh Farrokh ,تبریز,شورای اسلامی تبریز,انتخابات شورای اسلامیعبداله زاده سیه کلان ,Abdolahzadeh ,Abdolahzadeh Farrokh ,عبدالله زاده ,ufnhgi chni,tvo,tvo ufnhgi chni,ufnhgi chni tvo,sdi ;ghk,jfvdc,,vcrhk,hdvhk,Hbvfhd[hk avrd,hkjohfhj,vqh,siahklan,siah kalan,عبدالله زاده فرخ ,فرخ عبدالله زاده ,عبدا.. زاده شذیخمشاظشیثا,بشققخما,سیه کلان,nhka'hi,nhka'hi Hchn,nhka'hi svhsvd,hkjohfhj,av;j tkd liknsd,av;j,n;jv ufnhgi chni,ufnhggi chni,hsjhknhvd jfvdc,aivnhvd jfvdc,klvhj,t,jfhg,hkjohfhj vdhsj [li,vd,hkjohfhj a,vhd aiv,klhdkn'hk l[gs,l[gs a,vhd hsghld,v,sjhd sdi ;ghk,sdi ;ghk,Hbvfhd[hkavrd,avrd,likns ufnhgi chni,,vcrhk Hkghdk,شذیخمشاظشیثا,بشققخنا شذیخمشاظشیثا,nhka[,,lugl,lndv,lnvsi,,ghdj ,شورای شهر تبریز,شورای تبریز,فرخ عبداله زاده,سیه کلان,ورزقان,عبداله زاده سیه کلان,انتخابات,انتخابات شورای شهر,انتخابات شورای شهر تبریز,مدیر نمونه,نماینده,شهرستان ورزقان,روستای سیه کلان,شهرستان ورزقان,شهرک ارم,منطقه چهار,مرد اخلاق,انتخاب از ورزقان آنلاین(دیروز-امروز-فردا),پورتال وزارت آموزش و پرورش,سازمان میراث فرهنگی استان,پورتال وزارت کشور,استانداری آذربایجان شرقی ,پورتال شهرداری تبریز,پایگاه دفتر مقام معظم اخبار,استانداری,شهرداری,وزارت کشور,میراث فرهنگی,آموزش پرورش,تبریز,گالری عکس,بازدید,معرفی,عبداله زاده ,رهبری ما منتخب هم از ما,انتخابات نماینده تبریز,شهرداری بیوگرافی فرخ عبداله زاده ,مهندس عبداله زاده ,عبداله زاده ,بیوگرافی عبداله زاده ,عبداله زاده فرخ ,عبداله زاده سیه کلان ,Abdolahzadeh ,Abdolahzadeh Farrokh ,تبریز,شورای اسلامی تبریز,انتخابات شورای اسلامیعبداله زاده سیه کلان ,Abdolahzadeh ,Abdolahzadeh Farrokh ,عبدالله زاده ,ufnhgi chni,tvo,tvo ufnhgi chni,ufnhgi chni tvo,sdi ;ghk,jfvdc,,vcrhk,hdvhk,Hbvfhd[hk avrd,hkjohfhj,vqh,siahklan,siah kalan,عبدالله زاده فرخ ,فرخ عبدالله زاده ,عبدا.. زاده,شورای شهر تبریز,شورای تبریز,فرخ عبداله زاده,سیه کلان,ورزقان,عبداله زاده سیه کلان,انتخابات,انتخابات شورای شهر,انتخابات شورای شهر تبریز,مدیر نمونه,نماینده,شهرستان ورزقان,روستای سیه کلان,شهرستان ورزقان,شهرک ارم,منطقه چهار,مرد اخلاق,انتخاب از ورزقان آنلاین(دیروز-امروز-فردا),پورتال وزارت آموزش و پرورش,سازمان میراث فرهنگی استان,پورتال وزارت کشور,استانداری آذربایجان شرقی ,پورتال شهرداری تبریز,پایگاه دفتر مقام معظم اخبار,استانداری,شهرداری,وزارت کشور,میراث فرهنگی,آموزش پرورش,تبریز,گالری عکس,بازدید,معرفی,عبداله زاده ,رهبری ما منتخب هم از ما,انتخابات نماینده تبریز,شهرداری بیوگرافی فرخ عبداله زاده ,مهندس عبداله زاده ,عبداله زاده ,بیوگرافی عبداله زاده ,عبداله زاده فرخ ,عبداله زاده سیه کلان ,Abdolahzadeh ,Abdolahzadeh Farrokh ,تبریز,شورای اسلامی تبریز,انتخابات شورای اسلامیعبداله زاده سیه کلان ,Abdolahzadeh ,Abdolahzadeh Farrokh ,عبدالله زاده ,ufnhgi chni,tvo,tvo ufnhgi chni,ufnhgi chni tvo,sdi ;ghk,jfvdc,,vcrhk,hdvhk,Hbvfhd[hk avrd,hkjohfhj,vqh,siahklan,siah kalan,عبدالله زاده فرخ ,فرخ عبدالله زاده ,عبدا.. زاده ,شورای شهر تبریز,شورای تبریز,فرخ عبداله زاده,سیه کلان,ورزقان,عبداله زاده سیه کلان,انتخابات,انتخابات شورای شهر,انتخابات شورای شهر تبریز,مدیر نمونه,نماینده,شهرستان ورزقان,روستای سیه کلان,شهرستان ورزقان,شهرک ارم,منطقه چهار,مرد اخلاق,انتخاب از ورزقان آنلاین(دیروز-امروز-فردا),پورتال وزارت آموزش و پرورش,سازمان میراث فرهنگی استان,پورتال وزارت کشور,استانداری آذربایجان شرقی ,پورتال شهرداری تبریز,پایگاه دفتر مقام معظم اخبار,استانداری,شهرداری,وزارت کشور,میراث فرهنگی,آموزش پرورش,تبریز,گالری عکس,بازدید,معرفی,عبداله زاده ,رهبری ما منتخب هم از ما,انتخابات نماینده تبریز,شهرداری بیوگرافی فرخ عبداله زاده ,مهندس عبداله زاده ,عبداله زاده ,بیوگرافی عبداله زاده ,عبداله زاده فرخ ,عبداله زاده سیه کلان ,Abdolahzadeh ,Abdolahzadeh Farrokh ,تبریز,شورای اسلامی تبریز,انتخابات شورای اسلامیعبداله زاده سیه کلان ,Abdolahzadeh ,Abdolahzadeh Farrokh ,عبدالله زاده ,ufnhgi chni,tvo,tvo ufnhgi chni,ufnhgi chni tvo,sdi ;ghk,jfvdc,,vcrhk,hdvhk,Hbvfhd[hk avrd,hkjohfhj,vqh,siahklan,siah kalan,عبدالله زاده فرخ ,فرخ عبدالله زاده ,عبدا.. زاده شذیخمشاظشیثا,بشققخما,سیه کلان,nhka'hi,nhka'hi Hchn,nhka'hi svhsvd,hkjohfhj,av;j tkd liknsd,av;j,n;jv ufnhgi chni,ufnhggi chni,hsjhknhvd jfvdc,aivnhvd jfvdc,klvhj,t,jfhg,hkjohfhj vdhsj [li,vd,hkjohfhj a,vhd aiv,klhdkn'hk l[gs,l[gs a,vhd hsghld,v,sjhd sdi ;ghk,sdi ;ghk,Hbvfhd[hkavrd,avrd,likns ufnhgi chni,,vcrhk Hkghdk,شذیخمشاظشیثا,بشققخنا شذیخمشاظشیثا,nhka[,,lugl,lndv,lnvsi,,ghdj" type="hidden" value="200" />


ارسال نظر برای این مطلب
توجه :
* خواهشمند است در به کار بردن نام اشخاص اصل ادب و احترام را رعایت فرمایید.
* لطفا دیدگاه های خود را مرتبط با موضوع مطالب درج نمایید.
* نمایش نظرات به معنی تایید یا رد آنها نمیباشد.
* مسئولیت نظرات ارسالی بر عهده کاربران عزیز میباشد.
نويسنده ديدگاه :

ش

1393/09/30 ، 19:05
http://www.abdolahzadeh.ir/post/109

کد امنیتی رفرش

- پیوست فایل (عکس ،صدا ،فیلم ،اسناد ، مدارک و ... )

* ابتدا فایل های مورد نظر را آپلود ،سپس لينک مستقيم آنها را کپی نموده و در نظر ارسالی درج نمایید .

احادیث و کلام نورانی اهل بیت علیهم السلام
آرشيو
اشتغالزایی

ارس فورج - گروه صنعتی ارس فرمان تبریز

QR Contact

QR Code -Abdolahzadeh.irافراد آنلاین : 9
تعداد نظـرات :
بازدید کـل : 5,281,171

تمامی حقوق این سایت مرتبط به فرخ عبداله زاده بوده و کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد.
توجه : کاربر گرامی فعالیت شما در این سایت ثبت شده و قابل پیگیری می باشد.
Copyright © 2019

44.200.86.95 : آي پي شما
: مرورگر
: سيستم عامل