جمعه 04 خرداد 1403

اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال

به وب سـایت شـخصی و پـایگاه اطلاع رسانی فـرخ عـبدالـه زاده خــوش آمدید.


سامانه پیامکی :

10006762485846

موضوعات
■ اخبار :
□ مقام معظم رهبری
□ ریاست جمهوری
□ قوه قضاییه
□ مجلس شورای اسلامی
□ وزارت کشــــور
□ اســتانداری
□ فـرمانداری
□ بخشداری
□ شـهرداری
□ شورای شهر
□ میراث فرهنگی
□ آموزش و پرورش
□ تبریز
□ ورزقان
□ خاروانـــا
□ سـیه کلان
□ ورزقــان نــیـوز
□ سایر شهرستانها
□ مهمترین خـبرهای روز
□ اخبار امام جمعه محترم
□ جدیدترین خبرهای دولت
□ جدیدترین خبرهای استان
□ جدیدترین خبرهای ورزقان
□ جدیدترین خبرهای کلیبر
□ جدیدترین خبرهای اهر
□ اخبار مس سونگون
□ اخبار روستاها
□ بـسیج
■ اخبار اختصاصی انتخابات :
□ مجلس شورای اسلامی تبریز
□ شورای اسلامی شهر تبریز
□ مجلس شورای اسلامی ورزقان
■ معرفی شخصیت ها :
□ مقام ریاست جمهوری
□ مجلس شواری اسلامی
□ شورای اسلامی شهر و روستا
□ چهره های شناخته شده
■ معرفی مناطق جغرافیایی :
□ کشور عزیزمان ایران
□ استان آذربایجان شرقی
□ شهرستان های آذربایجان شرقی
□ روستاهای شهرستان ورزقان
■ گالری عکس :
□ طبیعت آذربایجان
□ روستای سيه کلان
■ یادداشت ها
□ عبداله زاده
■ مناسبت ها :
□ تبریـــک
□ تسلیت
مطالب اختصاصی


آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر تبريز
 

 

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر تبريز می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 24/03/1392 برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر تبريز به شرح زیر  می باشد:
اسامی نامزد ها در ادامه مطلب ...1 - آقاي حبيب اله آخوندي بناب مشهور به حاج حبيب فرزند مظفر كد نامزد 1214

 

2 - آقاي علي آذران سقين سرا فرزند مجيد كد نامزد 1218

 

3 - آقاي يونس آزادكويان مشهور به آزادگویان فرزند يوسف كد نامزد 1241

 

4 - خانم فرخنده آقائي يوسف آباد فرزند سرخوش كد نامزد 1245

 

5 - آقاي سجاد آقاجاني فرزند محمدرضا كد نامزد 1246

 

6 - آقاي احد آقازاده فرزند كامران كد نامزد 1247

 

7 - آقاي ابوالفضل آقازاده كوكجه سلطان فرزند حسن علي كد نامزد 1248

 

8 - آقاي اسد آوخ فرزند عزت كد نامزد 1251

 

9 - خانم سكينه آهني فرزند غفور كد نامزد 1252

 

10 - خانم ايران آهور مشهور به دكترمهندس آهور- ميرشكاري فرزند يداله كد نامزد 1254

 

11 - آقاي احد اباذري حصار فرزند صمد كد نامزد 1256

 

12 - آقاي فخرالدين ابراهيميان مشهور به احمد فرزند التماس كد نامزد 1257

 

13 - آقاي نقي ابراهيمي سنائي فرزند حسین كد نامزد 1258

 

14 - آقاي ميرمحمد ابوطالبي فرزند ميرعلي اكبر كد نامزد 1261

 

15 - آقاي بهروز احمدي فرزند شمسعلي كد نامزد 1262

 

16 - آقاي رضا احمديان فرزند امام ويردي كد نامزد 1264

 

17 - آقاي حسن احمديان فر فرزند حسين كد نامزد 1265

 

18 - آقاي حسين احمدي دينور فرزند ذوالفقار كد نامزد 1267

 

19 - آقاي عليرضا ارجمند فرزند عبداله كد نامزد 1269

 

20 - آقاي علي ارسلاني فرزند حيدرعلي كد نامزد 1271

 

21 - آقاي عيسي اسدلو  مشهور به قراخانلو فرزند اسلام كد نامزد 1274

 

22 - آقاي حسين اسدنژاد فرزند قدرت كد نامزد 1275

 

23 - آقاي بهمن اسدي مشهور به اسدي فرزند عزيز كد نامزد 1276

 

24 - آقاي شهرام اسديان فرزند منصور كد نامزد 1278

 

25 - آقاي حسن اسدي زرقان فرزند نورمحمد كد نامزد 1279

 

26 - آقاي احد اسماعيلي فرزند صفر كد نامزد 1281

 

27 - آقاي مهدي اسماعيلي فرزند علي  كد نامزد 1284

 

28 - خانم زهرا اسماعيلي كيا فرزند رستم علي كد نامزد 1286

 

29 - آقاي سعيد اسمعلي پورنهران مشهور به اسماعيل پور فرزند محمد كد نامزد 1287

 

30 - آقاي محمدحسن اسوتچي فرزند علي كد نامزد 1291

 

31 - آقاي عبدالحسين اشرف نيا مشهور به مهندس اشرف نيا فرزند محمدحسين كد نامزد 1292

 

32 - آقاي احد اصغري فرزند قارداشعلي كد نامزد 1294

 

33 - آقاي رسول اصغري فرزند عيسي كد نامزد 1295

 

34 - آقاي محمد اصغري مشهور به اصغری النجقی فرزند علي كد نامزد 1296

 

35 - آقاي غلامرضا اعظم پارسا مشهور به پارسا فرزند اسماعيل كد نامزد 1297

 

36 - آقاي رحمن اعلم مشهور به اعلمی فرزند بایرام كد نامزد 1298

 

37 - آقاي حميدرضا افشارجو فرزند محمود كد نامزد 1415

 

38 - آقاي روح اله اقبالي ديزجيكان فرزند اصغر كد نامزد 1416

 

39 - آقاي بابك اكبرپورسوره فرزند اسداله كد نامزد 1417

 

40 - آقاي رحيم اكبرنژاد فرزند ابراهيم كد نامزد 1418

 

41 - آقاي محمدحسين اكبرنژاد فرزند بايرامعلي كد نامزد 1419

 

42 - آقاي محمدرضا اكبري فرزند ستار كد نامزد 1421

 

43 - خانم آمنه امامي اويلق فرزند حسن كد نامزد 1426

 

44 - آقاي محمدامين امراللهي بيوكي فرزند علي محمد كد نامزد 1427

 

45 - آقاي مرتضي اميدبره كتانلو فرزند روح اله كد نامزد 1428

 

46 - آقاي داود اميرحقيان فرزند محمود كد نامزد 1451

 

47 - آقاي جليل اميركاردوست فرزند كاظم كد نامزد 1452

 

48 - آقاي يعقوب انتظارقراملكي مشهور به قراملكي فرزند اكبر كد نامزد 1457

 

49 - آقاي محمد انجاري زاد فرزند دستگیر علی كد نامزد 1458

 

50 - آقاي فرامرز انصاري فرزند مرغوب كد نامزد 1459

 

51 - آقاي احمد انيسه فرزند يداله كد نامزد 1462

 

52 - آقاي مرتضي اهنكرپروين (آهنگر پروین) فرزند مهدی كد نامزد 1464

 

53 - آقاي يعقوب ايازلو فرزند حسن كد نامزد 1465

 

54 - آقاي سعيد ايمان پورجدئي فرزند حميد كد نامزد 1468

 

55 - آقاي امير ايماني فرزند محمدحسين كد نامزد 1469

 

56 - آقاي حيدر ايماني فرزند ميكائيل كد نامزد 1471

 

57 - آقاي داود بابائي آرباطان فرزند یوسف كد نامزد 1472

 

58 - آقاي فريدون بابائي اقدم مشهور به دکتر بابائی فرزند علی كد نامزد 1474

 

59 - آقاي مهدي بابائي پيروزيان فرزند کریم كد نامزد 1475

 

60 - آقاي سيدعلي بابائي فرشباف فرزند سيدحسين كد نامزد 1476

 

61 - آقاي رامين بابائي نژاد فرزند مصطفي كد نامزد 1478

 

62 - آقاي وحيد باباپورباصر فرزند يوسف كد نامزد 1479

 

63 - آقاي احمد بابل پورحكم آباد فرزند خليل كد نامزد 1481

 

64 - آقاي كمال بارعي فرزند رضی كد نامزد 1482

 

65 - آقاي رضي اله باقري فرزند محمد كد نامزد 1485

 

66 - آقاي كاوه باقري فرزند حيدر كد نامزد 1486

 

67 - آقاي كريم باقري فرزند حسن كد نامزد 1487

 

68 - آقاي اردلان بايبوردي فرزند اردشير كد نامزد 1491

 

69 - آقاي كريم بايرامي فرزند غلام كد نامزد 1492

 

70 - آقاي علي بدري فرزند جعفر كد نامزد 1495

 

71 - آقاي ابوالفضل بديعي النجقي فرزند محمود كد نامزد 1496

 

72 - آقاي مسعود برزگرجلالي مشهور به جلالی فرزند محمود كد نامزد 1498

 

73 - آقاي جعفر برقي مقدم فرزند محمد كد نامزد 1512

 

74 - خانم وحيده برنون فرزند انشاءاله كد نامزد 1514

 

75 - خانم ليدا بهرامي قره آغاجي فرزند پرويز كد نامزد 1516

 

76 - آقاي علي بهلولي فر مشهور به بهلولی فرزند موسی كد نامزد 1518

 

77 - آقاي زمان بياني فرزند بيوك كد نامزد 1519

 

78 - آقاي احد بيگدلي خواجه ديزجي فرزند حبيب كد نامزد 1524

 

79 - آقاي علي بيگ نژاد فرزند حيدرقلي كد نامزد 1525

 

80 - آقاي افشين پتكچي يوسفي فرزند علی كد نامزد 1527

 

81 - آقاي محمود پروين زاد فرزند فتح اله كد نامزد 1529

 

82 - آقاي بهزاد پروين قدس مشهور به حاج ابوالفضل فرزند قدرت اله كد نامزد 1541

 

83 - آقاي حبيب پروين نسب فرزند غفار كد نامزد 1542

 

84 - آقاي علي پناه پور فرزند محمد حسن كد نامزد 1545

 

85 - آقاي شاهرخ پناهي فرد فرزند حسن كد نامزد 1546

 

86 - آقاي علي رضا پورآقابالائي مشهور به آقابالائي فرزند اصغر كد نامزد 1547

 

87 - آقاي حسن پوراسمعيل مشهور به اسماعیل پور فرزند قدرت كد نامزد 1548

 

88 - آقاي اصغر پورحسين فرزند مقصود كد نامزد 1561

 

89 - خانم زهرا پوررضا فرزند لطيف كد نامزد 1562

 

90 - خانم رقيه پورعباسعلي فرزند محمود كد نامزد 1564

 

91 - آقاي علي پورعيسي فرزند مجيد كد نامزد 1565

 

92 - آقاي حيدرعلي پيرعليلوسهرون مشهور به عليلو فرزند نعمت اله كد نامزد 1568

 

93 - آقاي ايوب پيري مقدم ادرنگ فرزند محمدقلي كد نامزد 1571

 

94 - آقاي يونس پيش قدم فرزند محمدعلي كد نامزد 1572

 

95 - آقاي سيدوحيد پيمان فرزند سيدجواد كد نامزد 1574

 

96 - آقاي حامد پيماني فرزند حميد كد نامزد 1575

 

97 - آقاي محمدرضا ترزم پور فرزند محمود كد نامزد 1578

 

98 - آقاي احمد تقوي كارترپ مشهور به جانباز فرزند حسين كد نامزد 1579

 

99 - آقاي سياوش تقي پورعيوضي فرزند اكبر كد نامزد 1581

 

100 - آقاي بهلول تقي زاده فرزند علینقی كد نامزد 1582

 

101 - آقاي اميرعباس تقي زاده فرتاش مشهور به امیر تقی زاده فرزند محمدعلی كد نامزد 1584

 

102 - خانم سحر توحيدي فرزند عسگر كد نامزد 1585

 

103 - آقاي سعيد ثباتي گاوگاني فرزند علي قلي كد نامزد 1586

 

104 - آقاي حسين جاونكو فرزند اسماعيل كد نامزد 1589

 

105 - خانم ليلا جاويدان فرزند اصغر كد نامزد 1591

 

106 - آقاي كاظم جاويدي فرزند غلامعلي كد نامزد 1592

 

107 - آقاي يوسف جاهدان بنه كهل مشهور به كاتيوشا فرزند صمد كد نامزد 1594

 

108 - آقاي ابراهيم جاهدشبستري فرزند رجبعلي كد نامزد 1595

 

109 - آقاي مسعود جباري وليسي فرزند مهدي كد نامزد 1597

 

110 - آقاي حسين جديري دلال زاده مشهور به دکتر جدیری فرزند جليل كد نامزد 1598

 

111 - آقاي اسمعيل جسورخواجه فرزند آقا علی كد نامزد 1612

 

112 - آقاي ياشار جسورقزلجه فرزند احمد كد نامزد 1614

 

113 - آقاي اباذر جعفري مشهور به حاج اباذر فرزند عبدالعلی كد نامزد 1615

 

114 - آقاي محمدحسين جعفري مشهور به سردار جعفري فرزند حيدرعلي كد نامزد 1617

 

115 - آقاي اصغر جعفري اندريان فرزند محمد صادق كد نامزد 1618

 

116 - آقاي علی جعفری فرزند يعقوب كد نامزد 1619

 

117 - خانم ليلا جمالي بي رنگ فرزند اسماعيل كد نامزد 1621

 

118 - خانم فاطمه جمشيدي فرزند فرخ كد نامزد 1624

 

119 - آقاي  سيدافشين جواهري بهتاش فرزند سيدحسن كد نامزد 1625

 

120 - آقاي مجيد چام فرزند علی كد نامزد 1627

 

121 - آقاي محمدرضا چلاني فرزند سعيد كد نامزد 1628

 

122 - آقاي علي چلبي فرزند یداله كد نامزد 1629

 

123 - خانم آرزو چلبيانلو فرزند طومار كد نامزد 1641

 

124 - آقاي اسماعيل چمني فرزند بلوت كد نامزد 1645

 

125 - آقاي جواد حاتمي فرزند عيسي كد نامزد 1646

 

126 - آقاي محمدحسن حاجيان فرزند محمدحسين كد نامزد 1647

 

127 - آقاي احتشام حاجي پورحاجي عليلو فرزند احمد كد نامزد 1649

 

128 - آقاي  سعيد حاجي زاده بخشايش مشهور به خبرنگار فرزند محمد كد نامزد 1652

 

129 - آقاي سعيد حاجي زاده حكم آبادي فرزند محمدرضا كد نامزد 1654

 

130 - آقاي محمدعلي حبيبي خرمالو فرزند علي كد نامزد 1657

 

131 - آقاي كريم حبيبي كيا فرزند امامعلي كد نامزد 1658

 

132 - آقاي ابوالفضل حسن پور فرزند حسن كد نامزد 1674

 

133 - آقاي عليرضا حسن زاده مشهور به حسن زاده شهر بازي فرزند الهوردي كد نامزد 1675

 

134 - آقاي محمدحسين حسن زاده فرزند حسن كد نامزد 1676

 

135 - آقاي مجید حسن زاده خانمیری   فرزند خداقلي كد نامزد 1678

 

136 - آقاي علي حسني توفيقي مشهور به توفيق فرزند غلامحسين كد نامزد 1681

 

137 - آقاي ابراهيم حسين بيگي زاده فرزند عباسعلی كد نامزد 1682

 

138 - آقاي حميد حسينپورارونقي فرزند رحمان كد نامزد 1684

 

139 - آقاي ناصر حسين زاده فرزند حافظعلي كد نامزد 1686

 

140 - آقاي مسعود حسين زاده اميني فرزند اصغر كد نامزد 1687

 

141 - آقاي ميرداود حسيني فرزند ميرستار كد نامزد 1691

 

142 - آقاي مهدي حضرتقلي زاده فرزند لطف اله كد نامزد 1692

 

143 - خانم اكرم حضرتي ليلان مشهور به مهري فرزند فريدن كد نامزد 1694

 

144 - آقاي حسين حق دوست شيروانه ده فرزند داود كد نامزد 1696

 

145 - آقاي رسول حق شناس فرزند محمدعلي كد نامزد 1697

 

146 - آقاي مهرداد حكمت شعار فرزند حسن كد نامزد 1712

 

147 - آقاي عباس حيدرزاده فرزند محرم كد نامزد 1714

 

148 - آقاي مختار حيدري فرزند احمد كد نامزد 1715

 

149 - آقاي حسين حيدري منور فرزند محمدعلي كد نامزد 1716

 

150 - آقاي علي خادم فسقنديس مشهور به مهندس علي خادم فرزند احمد كد نامزد 1719

 

151 - خانم الميرا خاماچي فرزند جمال كد نامزد 1721

 

152 - آقاي بهروز خاماچي مشهور به استاد خاماچی فرزند اكبر كد نامزد 1724

 

153 - آقاي داود خانلاري فرزند محمد كد نامزد 1725

 

154 - آقاي محمد خاني فرزند بخشي كد نامزد 1726

 

155 - آقاي بهروز خاني آبخواره فرزند رحيم كد نامزد 1727

 

156 - آقاي يوسف خاني (خانی چراغلو) فرزند علي كد نامزد 1728

 

157 - آقاي غلامحسين خبازي باسمنج فرزند علی كد نامزد 1741

 

158 - آقاي اميررضا خدائي فرزند يعقوب كد نامزد 1742

 

159 - آقاي مهدي خدائي فرزند محمد كد نامزد 1745

 

160 - آقاي محمدحسين خدابخش چاخرلو مشهور به خدابخش فرزند شيرويه كد نامزد 1746

 

161 - آقاي رضا خداكرمي علي آبادي فرزند احمد كد نامزد 1748

 

162 - آقاي محمدرضا خداوردي زاده فرزند عباس كد نامزد 1749

 

163 - خانم زهرا خدايارنوشهر فرزند قربانعلي كد نامزد 1751

 

164 - خانم مريم خداياري فرزند فیض الله كد نامزد 1752

 

165 - آقاي غلامرضا خسرويان فرزند ممي كد نامزد 1756

 

166 - آقاي عزت اله خليفهءسليمانلو مشهور به خليفه فرزند ماشاالله كد نامزد 1759

 

167 - آقاي منوچهر خليلي فائزي فرزند محمود كد نامزد 1761

 

168 - آقاي مهرداد خيردوست فرزند عبدالمجيد كد نامزد 1762

 

169 - آقاي علي اكبر دادجويان فرزند محمدحسين كد نامزد 1764

 

170 - آقاي اباصلت دادروان نوجه ده مشهور به اباصلت فرزند بهروز كد نامزد 1765

 

171 - آقاي شهرام دبيري اسكوئي فرزند رحيم كد نامزد 1768

 

172 - خانم اكرم دربان فلك ناصفي فرزند احمد كد نامزد 1769

 

173 - آقاي رسول درس خوان مشهور به دكتر درسخوان فرزند رحيم كد نامزد 1781

 

174 - آقاي غلامرضا دشن فرزند اسگندر كد نامزد 1782

 

175 - آقاي علي دلكش فرزند رحیم كد نامزد 1784

 

176 - آقاي داود دهقان فرزند مختار كد نامزد 1786

 

177 - آقاي جواد ذالي فرزند محمد كد نامزد 1789

 

178 - آقاي غلامرضا زكي شادباد فرزند حسن كد نامزد 1791

 

179 - آقاي جليل راستاد فرزند حسين كد نامزد 1792

 

180 - آقاي احد راشد مشهور به مهندس راشد فرزند رجبعلي كد نامزد 1794

 

181 - آقاي اصغر راضي فرزند حسين كد نامزد 1795

 

182 - خانم رقيه راعي فتح آباد فرزند اصغر كد نامزد 1796

 

183 - آقاي جعفر رحماني كهنموئي مشهور به دكتر رحماني فرزند علي كد نامزد 1797

 

184 - آقاي نادر رحيم زاده فرزند مهدي كد نامزد 1798

 

185 - آقاي اكبر رزقي خسروشاهي فرزند غلامعلی كد نامزد 1814

 

186 - آقاي محمد رسولي ساعي فرزند ابراهيم كد نامزد 1815

 

187 - آقاي عليرضا رضائي فرزند اسداله كد نامزد 1816

 

188 - آقاي مهدي رضائي فرزند ملکعلی كد نامزد 1817

 

189 - آقاي قادر رضائي جيقه فرزند بيوك كد نامزد 1819

 

190 - آقاي مهرداد رضائي قديم فرزند علي اكبر كد نامزد 1821

 

191 - آقاي سيدمهدي رضائي نبيي مشهور به مهندس رضائی فرزند سيدمحسن كد نامزد 1824

 

192 - آقاي علي اصغر رضائي ينگجه مشهور به رضائی فرزند قربانعلي كد نامزد 1825

 

193 - آقاي ميرسعيد رضوان ليلان فرزند ميرسلام اله كد نامزد 1826

 

194 - آقاي ميرسلام اله رضوان ليلان فرزند مير علي كد نامزد 1827

 

195 - آقاي خليل رضوي مجارشين فرزند محسن كد نامزد 1828

 

196 - آقاي محمدابراهيم رمضاني مشهور به رمضاني محيط زيست فرزند بهمن كد نامزد 1841

 

197 - آقاي جابر رنجدارارشتناب فرزند عوض كد نامزد 1842

 

198 - آقاي امير رهبرپور فرزند كاظم كد نامزد 1846

 

199 - آقاي حسين زارع فرزند ايوب كد نامزد 1847

 

200 - آقاي ميرمجيد زارع اميني فرزند مير مهدي كد نامزد 1848

 

201 - آقاي رسول زارع زاده عبدالجبار مشهور به حاج رسول فرزند ممي كد نامزد 1849

 

202 - آقاي محمود زارع نكارستان فرزند قدير كد نامزد 1851

 

203 - آقاي علي زارعي فرزند نعمت اله كد نامزد 1852

 

204 - آقاي عزيز زاهدي فرزند سعيد كد نامزد 1854

 

205 - آقاي عليرضا زرينه پور فرزند ستار كد نامزد 1859

 

206 - آقاي موسي زلفي مشهور به حاج موسی زلفی فرزند يوسفعلي كد نامزد 1861

 

207 - آقاي ابراهيم زماني آقجه كهل فرزند محمد كد نامزد 1862

 

208 - آقاي محمد زوارقلعه لر فرزند حسن كد نامزد 1865

 

209 - آقاي احمد سارخان زاده فرزند محمد كد نامزد 1868

 

210 - خانم خديجه ساعدايرانق فرزند ميرعلي اكبر كد نامزد 1869

 

211 - آقاي مجيد ساقي نژادخيرالدين فرزند حميد كد نامزد 1872

 

212 - آقاي محمداسد سالك يوسفي فرزند اسد كد نامزد 1874

 

213 - آقاي عقيل ستارلواندريان فرزند مسلم كد نامزد 1875

 

214 - خانم معصومه سرائي فرزند طاهر كد نامزد 1876

 

215 - خانم خديجه سرخوش فرزند محرم كد نامزد 1878

 

216 - آقاي رضا سعادت پورعلويق مشهور به عليرضا - مهندس فرزند محمد كد نامزد 1879

 

217 - آقاي حسن سعادتي فرزند ابوالفضل كد نامزد 1891

 

218 - آقاي جعفر سعيدي مهرآباد فرزند محمد رسول كد نامزد 1894

 

219 - آقاي محسن سلمان زاد فرزند ايوب كد نامزد 1895

 

220 - آقاي اسماعيل سليمي فرزند كمال كد نامزد 1896

 

221 - آقاي داود سهرابي فرزند فريدون كد نامزد 1897

 

222 - آقاي خداشكر سهرابي قراخانلو فرزند حسن كد نامزد 1898

 

223 - خانم ليلا سهيلي وند فرزند حسين كد نامزد 1912

 

224 - آقاي ابوالفضل شاكر فرزند نصراله كد نامزد 1916

 

225 - آقاي عباس شاملي مشهور به مهندس حاج عباس شاملی فرزند قلی كد نامزد 1917

 

226 - آقاي سعيد شاه احمديان فرزند حميد كد نامزد 1918

 

227 - آقاي علي شاهدبهروز مشهور به مهندس شاهد فرزند رسول كد نامزد 1921

 

228 - آقاي احمد شاهين پور فرزند محمدعلی كد نامزد 1924

 

229 - آقاي صمد شايق عباس آباد فرزند اكبر كد نامزد 1926

 

230 - آقاي حسين شريفي فرزند الماس كد نامزد 1927

 

231 - آقاي نادر شعبان پور فرزند بهمن كد نامزد 1929

 

232 - آقاي ناصر شعبان پور فرزند بهمن كد نامزد 1941

 

233 - آقاي اصغر شفائيه هيق فرزند علي حسين كد نامزد 1942

 

234 - آقاي حسين شفيع زاده فرزند بيوك كد نامزد 1945

 

235 - آقاي جعفر شكوريان فرزند بلال كد نامزد 1949

 

236 - آقاي سيدحسن شكوري بيلانكوهي فرزند ميرعبدالله كد نامزد 1951

 

237 - آقاي مهدي شمشيري بيرامي مشهور به دكتر شمشيري فرزند حسين كد نامزد 1952

 

238 - آقاي جواد شهلائي باقري مشهور به جواد شهلائي فرزند علي كد نامزد 1957

 

239 - آقاي طاهر شه منظري فرزند بيوك كد نامزد 1958

 

240 - آقاي امين شهير فرزند علي كد نامزد 1959

 

241 - آقاي ايرج شهين باهر فرزند اكبر كد نامزد 1961

 

242 - آقاي علي شياري فرزند عباسعلي كد نامزد 1962

 

243 - آقاي بهزاد شيدائي فرزند محمدصالح كد نامزد 1965

 

244 - آقاي يعقوب شيرزادي بناب مشهور به جانباز شیرزادی فرزند علی اکبر كد نامزد 1967

 

245 - آقاي حبيب شيري آذر فرزند يوسف كد نامزد 1968

 

246 - خانم فرناز صاحب خير فرزند يوسف كد نامزد 1969

 

247 - آقاي كريم صادق زاده تبريزي مشهور به صادق زاده فرزند محمدعلی كد نامزد 1971

 

248 - آقاي حامد صادق زاده زنوزي مشهور به مهندس حامدصادق زاده زنوزي فرزند صادق كد نامزد 1972

 

249 - آقاي جواد صادقي فرزند علي كد نامزد 1974

 

250 - آقاي رشيد صالح پور مشهور به حاج رشید جانباز فرزند رحمان كد نامزد 1976

 

251 - آقاي صابر صبوري فرزند رجبعلی كد نامزد 1978

 

252 - آقاي يعقوب صبوري فرزند مختار كد نامزد 1979

 

253 - آقاي محمدعلي صديقي علاء مشهور به صدیقی/صدیق فرزند محمد كد نامزد 1984

 

254 - آقاي رسول صفرزاده فرزند ذوالفقار كد نامزد 1985

 

255 - آقاي فرهاد صفري فرزند ابوالفضل كد نامزد 1986

 

256 - آقاي ابراهيم صفريان فرزند موسي كد نامزد 1987

 

257 - آقاي هامون صيادي فر فرزند امير كد نامزد 2124

 

258 - خانم راحله ضراب زاده فرزند يوسف كد نامزد 2125

 

259 - آقاي محمد طاقي بيرق فرزند حسن كد نامزد 2126

 

260 - آقاي اصغر طهماسب پور فرزند حمزه علي كد نامزد 2128

 

261 - آقاي محمدرضا طهماسبي فرزند جبرئيل كد نامزد 2129

 

262 - آقاي اصغر عابدزاده اندريان فرزند عمران كد نامزد 2145

 

263 - آقاي اكرام عابدي آبش احمدلو فرزند مجيد كد نامزد 2147

 

264 - آقاي صمد عالمي فرزند محمد رحيم كد نامزد 2149

 

265 - آقاي احد عبادي فرزند محمدتقي كد نامزد 2151

 

266 - آقاي هومن عباس زاده فرزند غلامحسين كد نامزد 2154

 

267 - آقاي عليرضا عباسي فرزند بصير كد نامزد 2157

 

268 - آقاي محمد عباسي شكوهي فرزند غلامرضا كد نامزد 2158

 

269 - آقاي داود عباسي عربلوي آقاعلي فرزند فرهاد كد نامزد 2159

 

270 - آقاي محمدرضا عبدجليل فرزند جعفر كد نامزد 2162

 

271 - آقاي عزيز عبدي كچي كاغي فرزند اسداله كد نامزد 2164

 

272 - آقاي مهدي عظيمي مشهور به مهندس عظيمي فرزند محمد كد نامزد 2167

 

273 - آقاي حميد علي اكبري مشهور به مهندس اکبری فرزند جمشید كد نامزد 2171

 

274 - آقاي ايوب بابائي (علی بابائی جباری)  مشهور به مهندس بابائی فرزند محمدباقر كد نامزد 2172

 

275 - آقاي جواد علي پور فرزند علي اصغر كد نامزد 2174

 

276 - آقاي مهدي علي پور فرزند بهمن كد نامزد 2175

 

277 - آقاي اميرعباس علي پوربنائي فرزند احد كد نامزد 2176

 

278 - آقاي احمد عليزاده مشهور به دکترعلیزاده- دکتر احمد علیزاده فرزند محرم كد نامزد 2179

 

279 - آقاي خداوردي عليزاده فرزند اسفنديار كد نامزد 2181

 

280 - آقاي محرمعلي عليزاده مشهور به محرم فرزند سعد اله كد نامزد 2182

 

281 - آقاي مهدي عليزاده مشهور به عوض فرزند جلیل كد نامزد 2184

 

282 - آقاي يحيي عليزاده فرزند ابوالحسن كد نامزد 2185

 

283 - آقاي يوسف عليزاده مشهور به مهندس علیزاده فرزند خیبرعلی كد نامزد 2186

 

284 - آقاي رحيم غفاري فرزند حسين كد نامزد 2191

 

285 - آقاي رسول غفاري فرزند حيدرعلي كد نامزد 2192

 

286 - آقاي رحمان غفاريان قهوه چي فرزند حسين كد نامزد 2194

 

287 - آقاي مهدي غفاري لاله فرزند قربانعلي كد نامزد 2195

 

288 - آقاي سعيد فاتح حسين آباد مشهور به فاتح- فاتحی فرزند قربان كد نامزد 2196

 

289 - آقاي محمدعلي فاميل براقي فرزند عليرضا كد نامزد 2197

 

290 - خانم مهري فتحي اربط فرزند ابوالفضل كد نامزد 2414

 

291 - آقاي نوروزعلي فتحي قشلاق سفلي فرزند جليل كد نامزد 2415

 

292 - آقاي علي فخرآذر مشهور به مهندس فخرآذر فرزند محمود كد نامزد 2416

 

293 - آقاي صمد فرامرزي ليقوان فرزند علي اكبر كد نامزد 2417

 

294 - خانم فرناز فراهنگ پور فرزند سيدحسين كد نامزد 2418

 

295 - آقاي صفر فرج پور فرزند حافظ علي كد نامزد 2419

 

296 - آقاي جليل فرجي كلوانق فرزند عباداله كد نامزد 2421

 

297 - آقاي جلال فرشبافي نژادذوقي فرزند حسين كد نامزد 2427

 

298 - آقاي رشيد فرشباف يوح فرزند ابوالفضل كد نامزد 2428

 

299 - آقاي جليل فرشي جلالي فرزند علي كد نامزد 2429

 

300 - آقاي ابوطالب فرضي فرزند سياب كد نامزد 2451

 

301 - آقاي توحيد فروغي خسروشاهي فرزند حسن كد نامزد 2452

 

302 - آقاي امير فريدرادپور فرزند جبار كد نامزد 2454

 

303 - آقاي اسمعيل فلاح مشهور به دکتر فلاح فرزند قربان كد نامزد 2457

 

304 - آقاي عليرضا فهيمي فرزند زلفعلي كد نامزد 2458

 

305 - آقاي محمدعلي فيروزي گلوجه مشهور به دكترفيروزي فرزند جعفر كد نامزد 2459

 

306 - آقاي اكبر فيروزي وند فرزند رضا كد نامزد 2461

 

307 - آقاي ابراهيم فيضي كوك تپه فرزند سلطانعلی كد نامزد 2462

 

308 - آقاي محمد فيضي هرزنق مشهور به حسين فرزند خيراله كد نامزد 2464

 

309 - آقاي علي قدسي قشلاق مشهور به قديمي فرزند رحيم كد نامزد 2467

 

310 - آقاي اسفنديار قره باغي كريمي فرزند قلی كد نامزد 2469

 

311 - آقاي مظاهر قصابي نجفي كليبر فرزند سلدوز كد نامزد 2471

 

312 - آقاي ارشد قلي زاده مشهور به صمد فرزند علي كد نامزد 2474

 

313 - آقاي اكبر قلي زاده فرزند ابوالحسن كد نامزد 2475

 

314 - خانم پروين قوسي فرزند عليرضا كد نامزد 2476

 

315 - آقاي سخاوت قويدل كلاش فرزند عنايت كد نامزد 2478

 

316 - آقاي محمدرضا قويدل وحيد مشهور به رضا فرزند حسین كد نامزد 2479

 

317 - خانم مهروش كاظمي شيشوان فرزند سيد حسين كد نامزد 2481

 

318 - آقاي علي كانسي بابائي فرزند رسول كد نامزد 2482

 

319 - آقاي فرمان كرمروان فرزند محمدكاظم كد نامزد 2484

 

320 - آقاي محمدرضا كرمي فرزند پرویز كد نامزد 2485

 

321 - آقاي عليرضا كريم پورآزاد فرزند اكبر كد نامزد 2487

 

322 - خانم پريا كريمي فرزند الياس كد نامزد 2489

 

323 - آقاي محمدصادق كفشدوزپورپل سنگي مشهور به محمدصادق پورسنگي فرزند حسين كد نامزد 2492

 

324 - آقاي رامين كلانتر فرزند رحيم كد نامزد 2494

 

325 - آقاي مهدي كوه سلطاني فرزند رسول كد نامزد 2496

 

326 - آقاي محمد كوهي فرزند تقی كد نامزد 2497

 

327 - خانم فهيمه گشتي فرزند غلام كد نامزد 2512

 

328 - خانم فريبا گلباز فرزند تيمور كد نامزد 2514

 

329 - آقاي عارف گوزلي فرزند قربانعلي كد نامزد 2516

 

330 - آقاي سرخوش گوزلي محمودآبادي فرزند اسلام كد نامزد 2517

 

331 - آقاي غلامرضا گوهري فرزند محمد كد نامزد 2518

 

332 - آقاي جعفر لطفي فرزند صفر علی كد نامزد 2521

 

333 - خانم رقيه لطفي مشهور به خديجه فرزند تارويردي كد نامزد 2524

 

334 - آقاي محمدباقر لطفي فرزند كريم كد نامزد 2526

 

335 - آقاي لطيف لطيفي مشهور به استاد لطيفي فرزند سيف اله كد نامزد 2527

 

336 - آقاي محمدعلي مالك كهنموئي مشهور به کهنموئی فرزند محمد كد نامزد 2529

 

337 - آقاي سعيد محدث صديق فرزند علي اكبر كد نامزد 2541

 

338 - آقاي جواد محمدپورفرد فرزند نصرت كد نامزد 2545

 

339 - آقاي محمد محمدزاده اصل فرزند اسحق كد نامزد 2546

 

340 - آقاي بابك محمدزاده علمداري فرزند علي اكبر كد نامزد 2547

 

341 - آقاي كريم محمدزاده مارالاني اصل فرزند اسماعيل كد نامزد 2548

 

342 - آقاي سعيد محمدي فرزند يوسف كد نامزد 2549

 

343 - آقاي  صادق محمدي فرزند نعمت كد نامزد 2561

 

344 - آقاي اصغر محمدي پور فرزند ابراهیم كد نامزد 2565

 

345 - آقاي جاويد محمودعليلو مشهور به مهندس عليلو فرزند نوروز كد نامزد 2568

 

346 - آقاي بهرام محمودي فرزند مسعود كد نامزد 2571

 

347 - آقاي غلامرضا مختاري فريور مشهور به حسین مختاری فریور فرزند نقی كد نامزد 2574

 

348 - آقاي جعفر مدبرخاك نژاد مشهور به مدبر فرزند جواد كد نامزد 2575

 

349 - آقاي مهدي مددي زكلوجه فرزند تقي كد نامزد 2576

 

350 - آقاي رضا مددي غريبدوستي فرزند حمداله كد نامزد 2578

 

351 - آقاي علي رضا مرامي ايرانق فرزند حبيب كد نامزد 2579

 

352 - آقاي سيدجواد مرتضوي فرزند مير كريم كد نامزد 2581

 

353 - آقاي ابراهيم مرتضي زاده مشهور به مرتضوی فرزند رحیم كد نامزد 2582

 

354 - آقاي حسين مرجاني فرزند بهروز كد نامزد 2584

 

355 - آقاي محمدعلي مستانه گويشام فرزند عباس كد نامزد 2585

 

356 - آقاي ياشار مستعلي پور فرزند اردشير كد نامزد 2586

 

357 - خانم شبنم مسعودي اصل فرزند جواد كد نامزد 2587

 

358 - آقاي علي مشايخي مشهور به شمع فرزند كريم كد نامزد 2589

 

359 - آقاي مهدي مصلحتي ساربانقلي فرزند محمدنقي كد نامزد 2591

 

360 - خانم زينت مطلبي كندولي فرزند اورجعلي كد نامزد 2592

 

361 - آقاي حميد مظاهري راد فرزند كريم كد نامزد 2594

 

362 - آقاي مختار معتمدين فرزند محمد كد نامزد 2595

 

363 - آقاي علي معمارزاده فرزند محمدباقر كد نامزد 2596

 

364 - خانم زيبا مغفوري فرزند محمد كد نامزد 2598

 

365 - آقاي عبدالحميد مقدم دلجو فرزند محمدصادق كد نامزد 2612

 

366 - آقاي يعقوب مقصودپور فرزند محمد كد نامزد 2614

 

367 - آقاي مقصود ملائي مشهور به حاج مقصود-مولايي فرزند عزيز آقا كد نامزد 2616

 

368 - آقاي محمدرضا ملتجائي فريد مشهور به مرتجائی و مرتضائی فرزند علي كد نامزد 2617

 

369 - آقاي محمدحسين منافي گاوگاني مشهور به منافی فرزند يوسفعلي كد نامزد 2618

 

370 - آقاي فرزاد منصفي فر فرزند صمد كد نامزد 2619

 

371 - آقاي اسماعيل موسالو فرزند عبدالرحيم كد نامزد 2621

 

372 - خانم منيژه موسوي فرزند اكبر كد نامزد 2624

 

373 - آقاي سيدداود موسوي نوجه ده سادات فرزند سيدعلي اکبر كد نامزد 2627

 

374 - خانم رقيه مهدي زاده فرزند بيوك كد نامزد 2629

 

375 - آقاي ميرمحمد ميرخليل زاده فرزند مير يعقوب كد نامزد 2645

 

376 - آقاي مجيد ميرزائي فرزند سليم كد نامزد 2646

 

377 - آقاي سجاد ميمندي فرزند التفات كد نامزد 2647

 

378 - آقاي سیدعلی میرموسوی مشهور به سيدعلي فرزند سيدسلمان كد نامزد 2648

 

379 - آقاي مهدي نادري مشهور به مهدي نوحه خوان فرزند بهارعلي كد نامزد 2649

 

380 - آقاي غلامرضا ناصري قشلاق فرزند محبوبعلي كد نامزد 2651

 

381 - آقاي تورج نبي دوست دولت آباد فرزند حسن كد نامزد 2654

 

382 - آقاي جواد ششگلاني (نجار ششگلانی) مشهور به ششگلاني فرزند علي كد نامزد 2656

 

383 - آقاي حسين نجفي فرزند اصغر كد نامزد 2657

 

384 - آقاي حسين نجفي فرزند وليقلي كد نامزد 2658

 

385 - آقاي عيسي نريماني قورتلار فرزند كريم كد نامزد 2659

 

386 - آقاي آرمين نصيري فرزند محمدحسين كد نامزد 2671

 

387 - آقاي رسول نظرپور مشهور به -- فرزند صمد كد نامزد 2672

 

388 - آقاي فرشاد نظرزاده فرزند صمد كد نامزد 2674

 

389 - آقاي سياوش نظمي فرزند عدالت كد نامزد 2676

 

390 - آقاي سهراب نعلبندي مشهور به مهدی نعلبندی فرزند عوض كد نامزد 2678

 

391 - خانم معصومه نعمتي فرزند علي كد نامزد 2679

 

392 - خانم نرمين نعمتي فرزند زيداله كد نامزد 2681

 

393 - آقاي بهرام نقدي فرزند علي كد نامزد 2684

 

394 - آقاي محمد نقوي فرزند احمد كد نامزد 2685

 

395 - آقاي ميرمهدي نقي زاده فرزند ميرشميل كد نامزد 2686

 

396 - آقاي عليرضا نواي باغبان مشهور به علی باغبان فرزند مصطفي كد نامزد 2687

 

397 - آقاي علاالدين نورمحمدزاده هشترودي مشهور به حاج علاالدين فرزند هدايت كد نامزد 2691

 

398 - آقاي رضا نوري پورهستي مشهور به نوری فرزند اسماعيل كد نامزد 2692

 

399 - آقاي سعيد نومي خلجان فرزند هاشم كد نامزد 2695

 

400 - آقاي رحيم نهادي مشهور به حاج رحيم نهادي فرزند ابراهيم كد نامزد 2696

 

401 - آقاي اكبر نيرومند فرزند صمد كد نامزد 2698

 

402 - آقاي محمدحسين نيك فال آلانق مشهور به نيك فال فرزند زين العابدين كد نامزد 2712

 

403 - آقاي حجت واحدنهند فرزند رحيم كد نامزد 2714

 

404 - آقاي عبدالرحيم واعظي فرزند احمد كد نامزد 2715

 

405 - آقاي ذكريا والائي مشهور به دكتر والائي فرزند حسين كد نامزد 2716

 

406 - آقاي ناصر وحيدي مهر مشهور به وحيدي فرزند اكبر كد نامزد 2718

 

407 - آقاي بهمن وزيري تيمورلوئي فرزند عليقلي كد نامزد 2719

 

408 - خانم آمنه وطن دوست فرزند اسماعيل كد نامزد 2721

 

409 - آقاي داود وكيلي آذر فرزند فيض اله كد نامزد 2725

 

410 - آقاي احد ولي پورشكوهي فرزند علي كد نامزد 2726

 

411 - خانم خديجه ولي پورفرد مشهور به طیبه فرزند كريم كد نامزد 2728

 

412 - آقاي فرخ ولي زاده علمداري فرزند ميكائيل كد نامزد 2729

 

413 - آقاي داود هادي قراملكي فرزند محمد كد نامزد 2741

 

414 - آقاي احمد هاشمي اسكوئي مشهور به امير احمد فرزند مسعود كد نامزد 2745

 

415 - آقاي حسين همتي فرزند حسن پاشا كد نامزد 2746

 

416 - آقاي رضا همتي فرزند علي كد نامزد 2747

 

417 - آقاي وهاب ياري شخملو فرزند عزيز كد نامزد 2751

 

418 - آقاي علي يثربي نيا فرزند احد كد نامزد 2752

 

419 - آقاي ميرمحمد يحيوي دغدغان مشهور به سيدمهدي فرزند ميرحجت كد نامزد 2754

 

420 - آقاي حجت اله يزدان شناس مشهور به دكتر يزدان شناس فرزند يداله كد نامزد 2756

 

421 - آقاي جواد يغمائي سابق فرزند مقصود كد نامزد 2758

 

422 - آقاي امين يوسف پوراقدم فرزند مهدي كد نامزد 2759

 

توجه :

1-   نظر به اینکه تعداد اعضاي اصلی شوراي اسلامی این شهر 21 نفر است، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامی تعداد حداکثر 21 نفر را می توانند در برگ رأي بنویسند .

2-   هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداري تبريز در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأي، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

3-    شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

منبع:پورتال استانداری


ارسال نظر برای این مطلب
توجه :
* خواهشمند است در به کار بردن نام اشخاص اصل ادب و احترام را رعایت فرمایید.
* لطفا دیدگاه های خود را مرتبط با موضوع مطالب درج نمایید.
* نمایش نظرات به معنی تایید یا رد آنها نمیباشد.
* مسئولیت نظرات ارسالی بر عهده کاربران عزیز میباشد.

کد امنیتی رفرش

- پیوست فایل (عکس ،صدا ،فیلم ،اسناد ، مدارک و ... )

* ابتدا فایل های مورد نظر را آپلود ،سپس لينک مستقيم آنها را کپی نموده و در نظر ارسالی درج نمایید .

احادیث و کلام نورانی اهل بیت علیهم السلام
آرشيو
اشتغالزایی

ارس فورج - گروه صنعتی ارس فرمان تبریز

QR Contact

QR Code -Abdolahzadeh.irافراد آنلاین : 16
تعداد نظـرات :
بازدید کـل : 5,264,451

تمامی حقوق این سایت مرتبط به فرخ عبداله زاده بوده و کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد.
توجه : کاربر گرامی فعالیت شما در این سایت ثبت شده و قابل پیگیری می باشد.
Copyright © 2019

3.239.11.178 : آي پي شما
: مرورگر
: سيستم عامل